آدرس فروشگاه :

تهران ، خیابان ولیعصر ، مابین بهشتی و مطهری ، نبش کوچه ناهید ، گلفروشی نفس

شماره تماس فروشگاه:

021-88553135

021-88700285

آدرس کارگاه:

تهران ، خیابان یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ،  کوچه هفتم ، کارگاه نفس

شماره تماس کارگاه:

021-88704120

شماره های تماس همراه:

0912-1150302

0912-8937207

آدرس اینستاگرام:

golnafastehran@